Noodzakelijke flexibiliteit is eenvoudiger te bereiken dan verladers verwachten

Omdat er zoveel tijd kruipt in de controle van facturen doen vele bedrijven dat niet of nauwelijks. Het resultaat laat zich raden: bedrijven betalen vaak te veel voor hun extern transport. De sector schreeuwt om een oplossing. Met de ontwikkeling van PhiRater hebben we daarom van ‘automatische factuurcontrole’ een topprioriteit gemaakt.

De tijd dat verladers met een goed uitgebalanceerd portfolio achterover konden leunen behoort tot het verleden. Succesvol zijn is in steeds sterkere mate afhankelijk van diversiteit, flexibiliteit en de juiste ondersteunende IT-tools. Maar hoe snel verandert de logistieke wereld en welke basis moet je als verlader nu leggen op IT-gebied om niet achterop te raken? We hebben enkele van de belangrijkste ontwikkelingen verzameld.

Ketentransparantie

Uit diverse onderzoeken van Gartner en Transport Intelligence blijkt dat verladers vooral meer behoefte hebben aan ketentransparantie. Die behoefte aan een helder beeld van eigen prestaties en die van ketenpartners is het gevolg van een steeds kritischer eindgebruiker: B2B én B2C. Weten wat er wel of juist niet goed gaat stelt u als verlader immers in staat om actie te ondernemen. Naast het goed organiseren van uw activiteiten kunnen automatisering, een soepele data-uitwisseling met partners en rapportagetools u verder helpen. Zoekt u een oplossing voor het beter managen van uw transport gerelateerde activiteiten, bekijk dan eens wat PhiRater u kan bieden.

Snelheid en flexibiliteit

Heeft u de basis op orde, dan bent u vermoedelijk ook in staat om flexibeler te reageren op een veranderende klantvraag. Het is niet zozeer de vraag of uw klanten andere eisen gaan stellen, maar eerder wanneer dit het geval is. B2B- en B2C-klanten eisen van u inzicht in prijzen en aflevertijden. U bent daarvoor vermoedelijk afhankelijk van uw vervoerder, maar met de juiste IT-tools beschikt u vrijwel real-time over deze data. En uiteraard wilt u ook transportkosten inzichtelijk maken, facturen soepel en digitaal uitwisselen en transportopties kunnen vergelijken.
Stelt een eindklant u een onverwachte vraag of geeft deze een andere afleverlocatie door? Geen probleem, u beschikt over de juiste flexibiliteit om hierop snel in te spelen. Uiteraard dient u wel uw supply chain in kaart te hebben voor deze service. Heeft u hiervoor nog niet de juiste stappen gezet, dan kost het u veel meer tijd om in te spelen op de klantvraag.

Gegevensuitwisseling is eenvoudiger

Het aan elkaar knopen van uw logistieke keten door middel van IT-koppelingen met partners is heel wat eenvoudiger dan 5-10 jaar geleden. En dat is maar goed ook, want zonder het koppelen van dat is het delen van informatie een lastige en tijdrovende klus. Het is de opkomst van web based tools en portals die de drempels voor gegevensuitwisseling makkelijker heeft gemaakt. Deze tools en portals zijn voorzien van een rijke standaard aan koppelmogelijkheden, waardoor één op één EDI-verbindingen niet langer noodzakelijk zijn. Uiteraard kunnen EDI-koppelingen van nut zijn bij het uitwisselen van grote volumes gestandaardiseerde gegevens. Let er bij de selectie van web based tools op dat de leverancier een duidelijk toekomstpad kan aangeven waarop hij aangeeft in te spelen op aanstaande ontwikkelingen op IT-gebied.

Cultuurverandering

Over digitale data willen beschikken betekent ook dat u als verlader intern dient te stimuleren dat werknemers afscheid nemen van het met behulp van papier doorgeven van informatie. De overstap naar flexibiliteit en een betere klantenservice vereist zodoende een cultuurverandering. Zorg ervoor dat u hiervoor één, maar liefst enkele, verantwoordelijken aanwijst die als motivator kunnen dienen en bovendien over de positie beschikken om veranderingen in gang te zetten. Een goede aanpak én de keuze voor de juiste web based tools voorkomt dat u grote investeringen doet in supply chain oplossingen die u niet de garantie geven op een toekomst vol flexibiliteit en tevreden klanten.

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders