Controle houden op vervoersprestaties met de PhiRater Transport Control Tower

Echte cloudgebaseerde IT-oplossingen kunnen zorgen voor een enorme tijdwinst. Niet alleen zijn deze tools praktisch in gebruik, ook zorgen ze op een laagdrempelige manier voor een soepele uitwisseling van data in de logistieke keten. Met PhiRater kun je al snel 80 procent van je orders volledig automatiseren. En dat niet alleen, dit resulteert ook in een drastische kostenbesparing.

Controle houden op de gehele transport-operatie, in alle omstandigheden. Het is een ultieme wens van verladers die er zorg voor willen dragen dat de artikelen die ze bedenken, tekenen en produceren en verdelen ook op de gewenste manier aankomen bij een tevreden klant. Verladers die willen tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar flexibiliteit, maatwerk, snelheid en klantentevredenheid en dit zonder toenemende totale transportkosten, die kunnen niet meer zonder een Transport Control Tower.

Na jaren waarin verladers steeds meer logistieke activiteiten gingen uitbesteden, blijkt nu dat dit niet per sé leidt tot meer grip op de supply chain. Sommige producenten besteedden een deel van hun productiewerkzaamheden uit aan derde partijen, weer andere bedrijven lieten de logistieke dienstverlening over aan logistieke bedrijven. Op de financiële balans bleek dit niet altijd een voltreffer. De transportkosten waren hoog en verladers zelf hadden amper controle over het transport. Een logistieke software-tool en informatiehub zoals PhiRater, kan daarin verandering brengen.

Concrete voordelen van de PhiRater transport control tower

De voordelen van een transport control tower voor een efficiënte supply chain zijn eenvoudig samen te vatten.

  • Een open deur is uiteraard dat ze meer zicht geven op wat er gebeurt in de supply chain. Vergelijk de control tower ook met een informatiehub die het makkelijker maakt om grip op alles te houden wat met het transport van goederen te maken heeft.
  • In het geval van PhiRater geeft het platform de verlader ook grip op de tarieven, het vergelijken ervan en helpt het bij het verkleinen van de administratieve rompslomp van vooral de afdelingen planning, financiën en klantenservice.
  • Dankzij de transport control tower zet je in op een cruciaal element voor de supply chain van de toekomst: data sharing en sterke administratieve vereenvoudiging.

Een transport control tower in gebruik nemen is verstandig voor verladende bedrijven die zakendoen met diverse partners aan zowel de aanlever- als vervoerskant. Het PhiRater-platform zorgt ervoor dat het integreren van de gegevensstromen eenvoudig verloopt, het is dan ook makkelijk te koppelen aan de meest voorkomende ERP- en TMS-systemen.

Verbeteren van vervoersprestaties

Niet alleen krijgen verladers een beter zicht op hun logistieke keten, het zorgt er ook voor dat verladers sneller kunnen ingrijpen wanneer iets niet naar wens gaat. Vervoersprestaties zijn overzichtelijk weergegeven en overeengekomen KPI’s eenvoudig te controleren. Het scherpe beeld van wat er in de keten gebeurt, op welke manier en tegen welke kosten geeft de verlader bovendien de kans om effectief te zoeken naar de vervoerder of vervoerswijze die het goedkoopst is of juist de beste garantie biedt op een succesvolle transportervaring. De inzet van PhiRater als transport control tower loont overduidelijk.

Meer weten over PhiRater? Contacteer ons voor een verkennend gesprek of schrijf je in voor een gratis trial.

PhiRater gratis uitproberen? Contacteer ons!

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders