Is digitale fitheid een voorwaarde voor logistiek succes?

Echte cloudgebaseerde IT-oplossingen kunnen zorgen voor een enorme tijdwinst. Niet alleen zijn deze tools praktisch in gebruik, ook zorgen ze op een laagdrempelige manier voor een soepele uitwisseling van data in de logistieke keten. Met PhiRater kun je al snel 80 procent van je orders volledig automatiseren. En dat niet alleen, dit resulteert ook in een drastische kostenbesparing.

Digitale fitheid bepaalt de toekomst van verladers, logistiek dienstverleners en vervoerders. Hoe fitter ondernemers met een sterke logistieke component zijn op IT-gebied, des te langer ze zullen overleven. Laat de IT-fitheid te wensen over, dan lonkt een roemloos zakelijk einde. Opnieuw blijkt uit een onderzoek dat het de hoogste tijd is om met behulp van technologie de keten transparanter en efficiënter te maken. 

Technologie zal invloed hebben op elk aspect van het logistieke zakendoen. En digitale fitheid is een voorwaarde voor logistiek succes. Het zijn deze harde conclusies die indruk maken in het onderzoek Shifting Patterns’ van PwC. En de harde woorden lijken niet geheel onterecht te zijn opgeschreven, want maar liefst vijftig procent van alle onderzochte verladers en logistiek dienstverleners blijkt een gebrek te hebben aan wat PwC omschrijft als een digitale cultuur en training.

Te weinig visie en ondersteuning

Eén van de belangrijkste ‘gebreken’ die de onderzoekers vonden was een gebrek aan een duidelijke digitale strategie / visie en een gemis van ondersteuning en leiderschap vanuit het management. En dat is opvallend, want met de intrede van nieuwe IT-tools, zoals het PhiRater-platform, zouden verladers en grotere logistiek dienstverleners snel meer zicht op de keten krijgen en transportgerelateerde prestaties kunnen verbeteren.

PhiRater gratis uitproberen? Contacteer ons!

Eenvoudig transportdata uitwisselen

Nog een opvallend punt in de top-9 die de onderzoekers samenstelden is dat ‘business partners niet in staat zijn tot samenwerken op het gebied van digitale oplossingen’. En wederom is het jammer dat ze deze conclusie moeten trekken, want transportdata uitwisselen was nog nooit eenvoudiger. Orders uitwisselen met behulp van PhiRater vergt nauwelijks een investering in IT, maandelijkse kosten maken het gebruik van het platform overzichtelijk.

Keten digitaal transparant maken

Een goede relatie tussen verladers en vervoerders is essentieel voor het op maat bedienen van klanten. En in een tijd waarin bedrijven nog nooit eerder zoveel en potentieel zo makkelijk toegang hadden tot data, zijn de conclusies van PwC hard te verteren. Verladers en logistiek dienstverleners die met behulp van transportplatformen hun keten digitaal transparant maken, zijn ook in staat tot het beter voorspellen van een transportbehoefte.

Klanttevredenheid laten stijgen

Het scherpere beeld op de logistieke keten, kan leiden tot net dat beetje extra ‘performance’ om klanten te blijven binden of de klanttevredenheid te laten stijgen. Is er extra capaciteit nodig? Ook dan is PhiRater ondersteunend. Het analyseren van de logistieke behoeften is een fluitje van een cent. En dat is toch iets waar ook het management aandacht voor zou moeten hebben?

Lijkt dit een te makkelijke gedachte? Duik dan eens in de mogelijkheden die PhiRater biedt en help een volgend onderzoek van PwC aan een beter beeld van de digitale prestaties van de logistieke sector!

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders