Transport Control Tower als effectief middel om duurzaam te transporteren

Echte cloudgebaseerde IT-oplossingen kunnen zorgen voor een enorme tijdwinst. Niet alleen zijn deze tools praktisch in gebruik, ook zorgen ze op een laagdrempelige manier voor een soepele uitwisseling van data in de logistieke keten. Met PhiRater kun je al snel 80 procent van je orders volledig automatiseren. En dat niet alleen, dit resulteert ook in een drastische kostenbesparing.

Dichtslibbende wegen op weg naar het centrum van een willekeurige middelgrote tot grote stad zijn een doorn in het oog van gemeentebesturen. Hetzelfde geldt voor de overdaad aan bestelauto’s die straten blokkeren bij het afleveren van pakketjes. De economische wederopstanding zorgt voor een snelle toename van het vrachtverkeer en de bijhorende voertuigbewegingen. De toename van het verkeer zal binnen afzienbare tijd leiden tot strengere eisen aan het vervoer dat steden aandoet. Gebeurt dat, dan zijn er weinig logistieke IT-tools zo effectief als een transport control tower. 

Inzicht in goederenbewegingen

Het is slechts een kwestie van tijd voor gemeenten de regels voor goederenbewegingen in stadscentra aanscherpen. Gemeenten zijn vermoedelijk de enige overheidsinstanties die in staat zijn tot het opleggen van eisen. Het is aan verladers om hierop in te spelen en met behulp van de PhiRater transport control tower de grip op de keten te behouden of versterken, zelfs wanneer de overheid meent in te moeten zetten op meer duurzaamheid op het gebied van goederenvervoer. Het grote voordeel van PhiRater is dat eenvoudig inzicht is te krijgen in alle goederenbewegingen, de kosten die hierbij horen en de prestaties van transporteurs. Aanvullend kan de tool dienen als een platform voor het vergaren van CO2-uitstootdata.

PhiRater gratis uitproberen? Contacteer ons!

Toenemende verkeersdrukte

Overigens zijn transport control towers ook voor een ander soort voertuigbeweging een ideale tool om overdaad aan te pakken. De groeiende economie zorgt in sneltreinvaart voor meer files op de weg. De economische schade daarvan, alleen al voor Nederland, loopt in de honderden miljoenen, zo is in een nieuwsbericht op Nos.nl te lezen. In België nam de filedruk in een jaar tijd ook met vijftien procent toe. De eerste reactie van vervoerders is om lading te verdelen over meer voertuigen om zo aan de eisen van verladers (tijdig afleveren) te kunnen voldoen. Dat is met de toenemende verkeersdrukte een verkeerde strategie.

Afstemming dankzij transport control tower

Verladers zijn aan zet om met behulp van bijvoorbeeld PhiRater te zorgen dat de vervoersdruk afneemt. De online transport control tower moet er als platform voor kunnen zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar is afgestemd. Het verkrijgen van meer inzicht in het transport zorgt bovendien voor een goede discussie tussen verladers en logistiek dienstverleners/vervoerders en daarbij kan het al dan niet inzetten van extra vervoer een onderwerp van gesprek zijn. De data voor zo’n discussie is dankzij PhiRater aanwezig en bovendien door de heldere presentatie slechts op de juiste wijze te interpreteren. Vergroot ook uw grip op de logistiek, werk aan de duurzaamheid van uw supply chain en bekijk de voordelen van de PhiRater transport control tower.

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders