Krijg je het benauwd van al die extra kosten op je transportfactuur?

Al die extra onvoorziene kosten op je transportfactuur? Hoe frustrerend! Wil je voor eens en altijd transparantie in al die toeslagen? Ga dan aan de slag met PhiRater. We overdrijven niet: onze klanten staan perplex als ze ontdekken hoe simpel het wordt om die wirwar van additionele kosten te beheren dankzij onze software tool.

Al die extra onvoorziene kosten op je transportfactuur? Hoe frustrerend! Wil je voor eens en altijd transparantie in al die toeslagen? Ga dan aan de slag met PhiRater. We overdrijven niet: onze klanten staan perplex als ze ontdekken hoe simpel het wordt om die wirwar van additionele kosten te beheren dankzij onze software tool.

Een belangrijke factor die voortdurend leidt tot vele extra kosten is de brandstofprijs. Die fluctueert voortdurend, zodat je ook continu alert moet zijn voor hoeveel procent extra er zal worden aangerekend. Maar zeker en vooral verladers die gebruik maken van zee- en luchttransport zitten vaak met de handen in het haar om controle te krijgen over de transportbudgetten.

Oplossing? Complete vereenvoudiging

PhiRater vereenvoudigt de hele boel. Dankzij onze softwaretool geef je al de mogelijke additionele kosten in waarna de intelligentie van PhiRater telkens uitrekent wat de exacte toeslag zal zijn. Je kan dit zelfs per vervoerder opvragen, in enkele seconden tijd.

Voordeel? jij hebt de controle in handen

Je kan nu zelf voorzien wat de toeslag zal zijn en hoe die verwerkt wordt op de eindfactuur. Zo bepaal jij de uiteindelijke transportfactuur en niet de transportfirma.

Concreet aan de slag

Jij bepaalt zelf de extra kost

Stel: je wilt een product vervoeren van Antwerpen naar Boedapest en er is haast bij. Dan kan je bij de opmaak van je transportorder in PhiRater eenvoudigweg kiezen voor de extra service van twee chauffeurs zodat er continu kan gereden worden. Die extra kost wordt al opgenomen in het order en verschijnt ook zo op de eindfactuur.

Jij bepaalt de extra kosten niet zelf, maar wilt wel exact weten wat je te wachten staat

Stel: jij wilt een product vervoeren van Amsterdam naar Peking. Dan wil je op voorhand een goed overzicht van alle extra kosten gelinkt aan een bepaalde rate: brandstofprijs, screening, douane etc… PhiRater rekent die zaken op voorhand voor je uit. Dit geeft je een snel en volledig inzicht in de totale transportprijs!

Naast additionele kosten gelinkt aan de brandstofprijs, beheert en berekent PhiRater ook alle andere variabelen waar extra kosten aan verbonden kunnen zijn. Denk aan: screening, gevaargoed, temperatuur controle, douane, …

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders