Start met het delen van ketendata en voorkom een Black Swan situatie

Omdat er zoveel tijd kruipt in de controle van facturen doen vele bedrijven dat niet of nauwelijks. Het resultaat laat zich raden: bedrijven betalen vaak te veel voor hun extern transport. De sector schreeuwt om een oplossing. Met de ontwikkeling van PhiRater hebben we daarom van ‘automatische factuurcontrole’ een topprioriteit gemaakt.

Informatie is macht. Dat is niet alleen een ‘open deur’ , ook is het een waarheid die vooral past bij een oude manier van denken die inmiddels aan erosie onderhevig is. Duidelijk mag zijn dat de toekomst niet is aan de bedrijven die samenwerking uit de weg gaan. Data en data-sharing zijn de nieuwe manieren om zo effectief en slim mogelijk in de logistieke keten te opereren. Veel verladers beseffen dit gelukkig, getuige het feit dat het aspect supply chain visibility al enkele jaren bovenaan de geijkte lijstjes staat van onderzoeksbureaus als Gartner, Transport Intelligence en Aberdeen Group.

Gat tussen wens en realiteit bij delen van ketendata

Toch leert de praktijk helaas ook dat er tussen het ‘oog hebben voor een noodzaak’ en het in gang zetten van veranderingsprocessen om het nieuwe doel te bereiken nog wel eens een gat zit. Veel tijd om te wachten met het delen van data is er niet meer, als we de onderzoekers mogen geloven. Een eerste stap is het digitaal beschikbaar maken van data en documenten, zodat deze in een oogwenk te delen zijn met ketenpartners. Te denken valt aan het digitaal uitwisselen van order- en ETA-informatie, maar ook aan het digitaliseren van douanediensten, gebruik maken van de digitale vrachtbrief en track & trace gegevens real-time beschikbaar maken. Het uitwisselen van deze data brengt ook het geautomatiseerd controleren van facturen dichterbij, evenals het effectiever inspelen op ad-hoc klantwensen, zelfs wanneer dit een enkele wens betreft.

Voorkomen van opkomst van een Black Swan

Door nu vooruit te denken en doelen te stellen, voorkomt u als verlader dat u de bekende ‘Black Swan’ ziet opdoemen en u feitelijk te laat bent om uw organisatie nog tijdig aan te passen aan de snel veranderende klantbehoeften. Deze Black Swan in taxiland heet Uber, in de hotelwereld is dit Airbnb. Bedrijven die eerder marktleider waren ontslaan nu jaar na jaar duizenden mensen, denk eens aan mobieltjesmaker Nokia.

Data delen met behulp van platformen

Het resultaat van de noodzakelijke veranderdruk is de opkomst van platformen waarop verladers en vervoerders data delen. PhiRater helpt verladers bij het real-time vergelijken en evalueren van transportcontracten. Hiermee kunnen verladers op elk gewenst moment de beste oplossing kiezen volgens de specifieke parameters van hun transportorder. Een simpele muisklik volstaat. Het is de cloud waarin al deze data vanuit de hele supply chain samenvalt. Juist door informatie hierin te centreren, is deze ook snel deelbaar. Daaraan kleven slechts voordelen die leiden tot een productievere en effectievere planning en tevredener klanten. En de noodzakelijke transparantie in de keten heeft nog twee belangrijk voordelen: eventuele bottlenecks zijn sneller dan ooit zichtbaar en administratieve rompslomp neemt zienderogen af door het automatiseren van voor mensen eigenlijk overbodige handelingen.

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders