Zo automatiseer je 80 procent van alle transportorders

Echte cloudgebaseerde IT-oplossingen kunnen zorgen voor een enorme tijdwinst. Niet alleen zijn deze tools praktisch in gebruik, ook zorgen ze op een laagdrempelige manier voor een soepele uitwisseling van data in de logistieke keten. Met PhiRater kun je al snel 80 procent van je orders volledig automatiseren. En dat niet alleen, dit resulteert ook in een drastische kostenbesparing.

Echte cloudgebaseerde IT-oplossingen kunnen zorgen voor een enorme tijdwinst. Niet alleen zijn deze tools praktisch in gebruik, ook zorgen ze op een laagdrempelige manier voor een soepele uitwisseling van data in de logistieke keten. Met PhiRater kun je al snel 80 procent van je orders volledig automatiseren. En dat niet alleen, dit resulteert ook in een drastische kostenbesparing. 

Een snelle digitale uitwisseling van informatie binnen de logistieke keten helpt bij het beantwoorden van ad-hoc vragen. Ook ondersteunt het zowel producenten als logistiek dienstverleners bij een snellere en meer inzichtelijke verwerking van orders en facturen.

80 procent is ‘monkey business’

Uit onderzoek van PhiRater blijkt bijvoorbeeld dat de afwikkeling van maar liefst tachtig procent van alle orders zonder problemen is te automatiseren. Het betreft hierbij alle orderstappen tussen het bestellen van een product of dienst tot de facturatie ervan. Veel van deze handelingen worden oneerbiedig ook wel als ‘monkey business’ omschreven, iets waar mensen zich eigenlijk niet mee bezig zouden moeten houden. Het automatiseren van de factuurafhandeling heeft bovendien als positief effect dat facturen niet blijven liggen. Ook kan er geen onduidelijkheid over ontstaan. Ruis als gevolg van onduidelijkheid of miscommunicatie is iets wat ketenpartners sowieso niet kunnen gebruiken in een ketenrelatie. Beter is het om met een supply chain partner over verbeteringen of toekomstplannen te praten.

Slechts twintig procent vergt opvolging

Het automatiseren van handelingen levert tijdswinst op en kan kosten drukken. De winst is dubbel zo groot wanneer het handelingen betreft die geen toegevoegde waarde vereisen in de vorm van menselijke handelingen. Slechts gemiddeld twintig procent van alle order gerelateerde activiteiten hebben opvolging nodig. Dit soort handelingen valt in de categorie ‘sturen op basis van afwijkingen’. De orders die afwijken van de standaard worden door een online platform als PhiRater direct aangemerkt als ‘te controleren’, bijvoorbeeld wanneer er mismatches zijn tussen een offerte en een factuur. In een tijd waarin de hoeveelheid data snel toeneemt is een systeem dat snel en duidelijk anomalieën detecteert onmisbaar.

Inzicht in stromen en kosten

Mensen werkzaamheden uit handen nemen die eigenlijk alleen tot fouten leiden, zoals de verwerking van 80 procent van alle orders, zorgt louter voor positief nieuws. Zo vergroot de data die gebruikers van het PhiRater-platform verzamelen het inzicht in diverse processen. Dankzij de overzichtelijke grafieken en tabellen ontstaat er een duidelijk beeld van alle order- en factuurgerelateerde stromen en bijhorende kosten. Het is bovendien eenvoudig om vergelijkingen te maken. Het beeld van alle stromen en kosten is actueel en dus is het ook mogelijk om real-time in te grijpen voor het geval er iets niet naar wens loopt. De mogelijkheden om slimmer en efficiënter te werken zijn er, dus waarom die niet grijpen?

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders