Transportbeheer vereenvoudigen en kosten besparen?

Al die extra onvoorziene kosten op je transportfactuur? Hoe frustrerend! Wil je voor eens en altijd transparantie in al die toeslagen? Ga dan aan de slag met PhiRater. We overdrijven niet: onze klanten staan perplex als ze ontdekken hoe simpel het wordt om die wirwar van additionele kosten te beheren dankzij onze software tool.

Zo combineer je de voordelen van PhiRater met je huidige ERP systeem!

Wie wil besparen op externe transportkosten en de efficiëntie van het transportbeheer wil verbeteren, moet vereenvoudigen. Daarmee bedoelen we niet dat bedrijven beter werken met één vaste transporteur. Zeker niet. Het is net de kunst om alle opportuniteiten en alle complexe variabelen van vele transportfirma’s te verwerken en dat op de meest vereenvoudigde manier: met de intelligentie van PhiRater. PhiRater is een slimme software tool die je volledig stand alone kan gebruiken om je extern transport te managen. Maar je kan het ook perfect koppelen aan je bestaande ERP-oplossing en dit systeem uitbreiden met de voordelen van PhiRater.

Zo werkt de combinatie PhiRater – ERP systeem

  1. Je sales orders worden automatisch gecommuniceerd naar PhiRater.

 

  1. Aan de hand van door jouw ingestelde parameters zoals service, lead time en budget berekent PhiRater de juiste prijs.

 

  1. PhiRater rangschikt nu de meest ideale transporteurs voor deze specifieke opdracht.

 

  1. Deze worden opgeslagen in de PhiRater database waardoor de historiek eenvoudig en transparant wordt beheerd.

 

  1. Vervolgens worden deze bevestigde transportorders teruggekoppeld naar je ERP systeem. Eens de factuur binnenkomt, controleert PhiRater die onmiddellijk en koppelt dit naar je ERP boekhouding.

Je werkt met een volledige gesloten flow waarbij de meerwaarde van PhiRater duidelijk is: geen nodeloos en duur maatwerk door je ERP-provider maar een gespecialiseerde tool die veel flexibeler is!

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders