Bedreigt de automatisering van transportbeheer de job van de transportverantwoordelijke?

Wilt u graag besparen op de investering in een volwaardig Transport Management Systeem? Kies dan voor een eenvoudig integreerbare oplossing met uw ERP zoals PhiRater. Stap over van het manueel gegevens ingeven naar data die meteen in uw online systeem loopt.

De voordelen van de PhiRater transport control tower zijn voor sommigen direct duidelijk, zoals eigenaren en CEO’s van bedrijven die afhankelijk zijn van externe vervoerders. Zij reageren zeer enthousiast. De reactie van de transportverantwoordelijken wil wel eens anders zijn. Weerstand tegen het platform komt regelmatig voor. Maar maakt PhiRater als cloud gebaseerde transportoplossing de job van supply chain manager echt overbodig?

Het antwoord is simpel: absoluut niet, integendeel. De gedachte van (teveel) supply chain managers is gebaseerd op de angst dat veel handmatige handelingen dankzij het online platform te automatiseren zijn. En ja, uit onze eigen ervaring en diverse onderzoeken blijkt ook dat 80 procent van al het transportbeheer redelijk eenvoudig te automatiseren is. De grote meerwaarde van de supply-chain manager situeert zich dan ook ergens anders.

Meer grip op de keten

Juist door een groot deel van de eenvoudiger handmatige handelingen te automatiseren, ontstaat er dankzij PhiRater voor een supply chain manager meer inzicht in deze keten. En dat staat gelijk aan meer mogelijkheden om grip op de logistieke keten uit te oefenen, wat een absolute plus is. Dit gaat bovendien gepaard met een toenemende efficiëntie van de administratie en bedrijfsprestaties.

Focus op toegevoegde waarde

Supply chain managers, maar ook logistiek managers, zijn vandaag de dag nog teveel tijd kwijt aan het zelf invoeren van data in plaats van het beheren, analyseren, controleren en optimaliseren van processen. Bij PhiRater zien we mogelijkheden voor supply chain managers om zich te focussen op die gebieden van hun werkveld waar ze toegevoegde waarde kunnen bieden. Door slimmer, sneller en effectiever te werken ontstaat er tijd om nog eens een extra keer naar de klant te luisteren. Dankzij het gebruik van een transport control tower zoals PhiRater komt er tijd vrij om zich toe te leggen op nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Denk daarbij aan het reduceren van voorraden omdat duidelijker is wanneer welk item op welke locatie in de keten dient te zijn.

Innovatieve transport control tower versterkt positie supply chain manager

In een wereld waarin datahoeveelheden snel toenemen is er geen tijd meer om voor het gros van de werkzaamheden handmatig in te spelen op klantwensen. De tijd die hieraan verloren gaat, gaat ten koste van innovatie. Door de basis aan administratieve handelingen te automatiseren en te beschikken over meer inzicht in de keten, kan een transportverantwoordelijke zichzelf weer onderscheiden. Hij kan dankzij slimmere processen en kostenbesparend handelen zijn positie verstevigen ten opzichte van de CEO, de eigenaar van de onderneming of de commercieel directeur. Het kan zodoende de moeite lonen om eens naar de voordelen van een platform als PhiRater te kijken.

PhiRater gratis uitproberen? Contacteer ons!

Share this post


DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

The future of logistics:

5 critical insights for shippers and forwarders